Prezes Zarządu – Piotr Borowski
Wiceprezes Zarządu – Andrzej Ruminkiewicz