Wyniki zapytania ofertowego Modernizacja układów wentylacyjnych w hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe Modernizacja układów wentylacyjnych w hali produkcyjnej

Wyniki zapytania ofertowego modernizacja wody gorącej (postępowanie ofertowe zakończone)

Zapytanie ofertowe modernizacja wody gorącej (postępowanie ofertowe zakończone)

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na modernizację instalacji wody lodowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.

Zapytanie ofertowe modernizacja instalacji wody lodowej

Wyniki postępowania ofertowego – modernizacja stacji mycia pianowego(Postępowanie ofertowe zakończone)

Zapytanie ofertowe- modernizacja stacji mycia pianowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem. (Postępowanie ofertowe zakończone)

Aktualne zaproszenie ofertowe na realizację zadań w ramach projektu Kampanii Promocyjnej pt. „Smak Jakość Tradycja masła, twarogów, śmietan i mleka zsiadłego ze Strzałkowa”

Zapytanie ofertowe 15.10.2020- postępowanie ofertowe zakończone

Zał nr 2 Formularz ofertowy wykonawcy- postępowanie ofertowe zakończone

Zał nr 3 Oświadczenie o braku podstaw odrzucenia oferty-postępowanie ofertowe zakończone

Zał nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym-postępowanie ofertowe zakończone

Zał nr 5 Wzór umowy z Wykonawcą-postępowanie ofertowe zakończone

Tabela z harmonogramem rzeczowo – finansowym-postępowanie ofertowe zakończone

 

 

Zaproszenie ofertowe na realizację zadań w ramach projektu Kampanii Promocyjnej pt. Jakość i Tradycja ze Strzałkowa. -postępowanie ofertowe zakończone

Informacja o wyborze wykonawcy- Zapytanie ofertowe nr 1.  

Informacja o wyborze wykonawcy- Zapytanie ofertowe nr 2

Zmiana Zapytania Ofertowego nr 1 -postępowanie ofertowe zakończone

 

Zaproszenie do składania ofert- zapytanie ofertowe 1  -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe 1 -postępowanie ofertowe zakończone

Plan czasowo- finansowy- zapytanie ofertowe 1 -postępowanie ofertowe zakończone

Zaproszenie do składania ofert- zapytanie ofertowe 2 -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe 2 -postępowanie ofertowe zakończone

Plan czasowo- finansowy- zapytanie ofertowe 2 -postępowanie ofertowe zakończone

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy z dnia 14.02.18r. dot. Zapytania ofertowego nr 2 -postępowanie ofertowe zakończone

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy z dnia 16.02.18r. dot. Zapytania ofertowego nr 2 -postępowanie ofertowe zakończone

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pod nazwą: „Przygotowanie i realizacja Kampanii Promocyjnej pt. Jakość i Tradycja ze Strzałkowa”

 

 

Zapytanie ofertowe- PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PT. JAKOSC I TRADYCJA ZE STRZAŁKOWA  z dnia 07.03.2017r.- postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe- zalacznik nr 1- postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe- zalacznik nr 2- postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie Ofertowe- zalaczniki nr 3-8- postępowanie ofertowe zakończone

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy oraz modyfikacja nr 1 tresci Zapytania Ofertowego z dnia 07.03.2017r.- postępowanie ofertowe zakończone

Informacja o wyniku postępowania- zakończenie postępowania dot. Zapytania ofertowego na przygotowanie i realizację kampanii pt. Jakość i Tradycja ze Strzałkowa

Zapytanie ofertowe automat pakujący -postępowanie ofertowe zakończone

Wynik postępowania ofertowego – automat pakujący -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe myjka do pojemników i palet z tunelem odmuchowym -postępowanie ofertowe zakończone

Wynik postępowania ofertowego – myjka do pojemników i palet z tunelem odmuchowym -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe wirówka (samoczyszcząca) do mleka -postępowanie ofertowe zakończone

Wynik postępowania ofertowego – wirówka (samoczyszcząca) do mleka -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe zbiornik do mleka o pojemności 20 tys. ltr -postępowanie ofertowe zakończone

Wynik postępowania ofertowego – zbiornik do mleka o poj. 20 tys. ltr

Zapytanie ofertowe kolagulator -postępowanie ofertowe zakończone

Wyniki postępowania ofertowego kolagulator  -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe zbiornik fermentacyjny -postępowanie ofertowe zakończone

Wyniki zapytania ofertowego zbiornik fermentacyjny  -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe zbiornik do mleka -postępowanie ofertowe zakończone

Wyniki zapytania ofertowego zbiornik do mleka  -postępowanie ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe modernizacja komory chłodniczej-postępowanie ofertowe zakończone

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wynik postępowania ofertowego modernizacja komory chłodniczej-postępowanie ofertowe zakończone